Tagarchief: Inspiratie

Levenslessen van dans

Deze solo dans met de prachtige gouden wings, was een letterlijk en figuurlijk uitslaan van mijn vleugels. De ruimte nemen op dat podium. In mijn eentje de energie vullen, mijn dans vormgeven en het publiek boeien. Opgaan in de muziek en de emotie van mijn verhaal. Vertrouwen dat juist daarin alles goed is.

Kort daarna begon ik mijn vleugels uit te slaan als ondernemer. Een ander soort podium betredend. Ruimte nemen, de energie vullen, mijn boodschap vormgeven en mijn publiek boeien. Opgaan in kennis, ervaren en emotie/beleving. En vertrouwen dat juist daarin alles goed is.

Mooi hoe dansen ook levenslessen geeft. Wat mensen vooral waarderen is dát je daar staat en de energie waarmee. Connectie, expressie, plezier en emotie. Dat is wat mensen bij blijft. Perfectie en oordelen vallen weg. Er is alleen de muziek en de beweging.

So spread your wings and go!

Maakbaarheid achter bewustzijn

In het huidig tijdperk is er een trend van bewustzijn, of beter gezegd bewust zijn. Steeds meer mensen staan bewust stil bij zichzelf, wat ze ervaren en over hoe het leven in elkaar steekt. Hoe meer je begrijpt waarom dingen (lijken te) gebeuren, hoe meer er een maakbaarheid van het leven kan ontstaan. Het idee dat we alles kunnen bereiken wat we willen, als we maar hard genoeg ons best doen.

Bewustzijn vs bewust zijn

Wikipedia geeft de volgende definitie over bewustzijn. Bewustzijn is het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen, oftewel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving. Bewustzijn is een reflectie op indrukken uit de buitenwereld, bijvoorbeeld van mensen, voorwerpen of licht, en uit de binnenwereld, bijvoorbeeld van emoties, gedachten of behoeften.

De huidige cultivatie van dit vermogen tot waarnemen en reflecteren, vraagt eigenlijk deze woorden uit elkaar te trekken: bewust zijn. Bewust (willen) zijn van waarom dingen gebeuren en waarom jij dingen doet. Of dit nu ontstaat vanuit spiritualiteit, religie, filosofie en kennis vanuit psychologie of neurologie, we staan bij meer aspecten stil en vormen we daar onze ideeën over. Zo zijn we:

  • meer bewust van onszelf en waarom we dingen doen;
  • meer bewust van andere mensen en hun acties;
  • meer bewust van de wereld om ons heen en waarom dingen gebeuren.

Een aantal trends in ideeën hierover zijn waar te nemen.

Alles is een keuze

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat alles in het leven een keuze is en vele woorden zijn hierover al geschreven. Lang was dit ook mijn idee. Veel keuzes zijn duidelijk, welk huis je koopt, wat je gaat werken, wat je vanavond eet of wat je vanmiddag gaat doen. Maar ook hoe je met situaties omgaat, zien veel mensen als een keuze. Jij bepaalt hoe je reageert. Daarmee wordt slachteroffergedrag, lijden en de andere kant, gelukkig zijn allemaal een keuze. Zelfs emoties zouden een keuze zijn. Vanuit 365 dagen succesvol schrijven ze, een emotie duurt 9 seconden, daarna wordt het een keuze. Je emoties komen voort uit je gedachten, en jij zou kiezen wat je denkt.

Sommige schrijvers geven dan nog de opening, dat het niet altijd een bewuste keuze is. Maar is een onbewuste keuze werkelijk een keuze? Of word je vanuit jouw neurologische paadjes, vanuit jouw overtuigingen en beperkingen, vanuit jouw visie op dat moment geleid naar de enige ‘keuze’ die je op dat moment kan maken?

Je kunt alles bereiken, als je maar wilt en genoeg je best doet

Voortvloeiend uit ‘alles is een keuze’ begint de maakbaarheid van het leven te ontstaan. Want als alles een keuze is, dan heb jij dus invloed op wat je doet, denkt en voelt. Als dat dan niet positief of fijn is, heb je daar zelf voor gekozen. Slachtoffergedrag, depressiviteit, vervelende situaties en pech, overal menen we zelf een keuze in te hebben. Maar als je dat gelooft, kun je dan nog begrip en compassie hebben met jezelf en andere mensen wanneer jij of die ander toch een ongelukkige uitkomst ‘kiest’? Heb je er dan begrip voor wanneer er een omweg nodig is om te komen waar je zijn wilt? Heb je er begrip voor als de beperkingen waar je tegenaan loopt, op dat moment simpelweg nog even zo zijn? En dat er soms gewoon simpelweg vervelende dingen in het leven gebeuren?

Niets is toeval en alles gebeurt met een reden

Vaak gelezen is ook het idee dat niets je zomaar overkomt. Je zou het aantrekken, omdat je nog bepaalde dingen over jezelf of het leven gelooft. Je trekt het aan, omdat je nog bepaalde lessen in het leven te leren hebt. De ervaring is immers, dat we vaak waardevolle lessen kunnen halen uit de dingen die we meemaken in het leven. Maar stel jezelf eens deze vraag: gebeurt iets omdat je ervan te leren hebt of gebeurt iets en leer je ervan? Als we dingen meemaken, omdat we ze zelf als lessen aantrekken, dan ligt de invloed op je leven en wat je meemaakt dus bij jou.

Metafysische verklaring van ziekten en andere signalen

Ook hip is het opzoeken wat de dieperliggende verklaring zou zijn van ziekten, symptomen, ervaringen en cravings (wat we graag eten). Ook al deze dingen zouden we in het leven roepen, omdat we bepaalde dingen in onszelf nog niet willen erkennen en we bepaalde lessen te leren hebben. Als je niet naar het fluisteren van je lichaam luistert, gaat het vanzelf een keer schreeuwen. Een griep of verkoudheid, hoofdpijn, darmkrampen of hamertenen, ieder aspect wijst naar voor iedereen dezelfde verklaring. Zijn mensen werkelijk zo eenduidig? En wordt ons lichaam enkel en alleen door jouw emoties en overtuigingen? Er zijn ook baby’s en mensen met minimaal verstandelijke vermogens die ziek worden. Ons lichaam kan gewoon defecten gaan vertonen.

Vanuit de meer medische hoek wordt gekeken naar leefstijl en preventie. Bij welk gedrag heb je meer risico op bepaalde aandoeningen? Krijg je zo’n aandoening, wordt het terug bij jou en jouw gedrag gelegd. Maar ook deze gedachtengangen zijn slechts statistiek. Het gaat over kansberekening. Er zijn ook mensen die heel gezond leven, en alsnog problemen kunnen krijgen met bv de longen of de darmen. En hebben we moeite met bepaalde gezonde gedragingen, kunnen daar weer allerlei redenen achter zitten waarom we nog niet tot het gewenste gedrag kunnen komen.

Met de koppeling tussen gedrag en gezondheid/ziekte en alle ideeën over de metafysische verklaringen verwordt ook gezondheid tot een maakbaar aspect van het leven.

Geniet! Geniet! Geniet!

Met het idee dat alles een keuze is, is ook genieten een keuze. Er neigt een tendens te ontstaan van groots willen leven en vooral alles eruit halen wat erin zit. Als er bijzondere en fijne dingen zijn, vooral hiervan te willen/moeten genieten. Zo spreken we ook elkaar aan, als iemand iets fijns vertelt. “Nou, geniet er maar van.” Of in nog meer gebiedende vorm: “Geniet!” Alsof het een bevel is, een opdracht waar je aan moet voldoen. Kunnen we genieten op commando? Is genieten een opdracht of iets om na te jagen? Of ligt het juist in de eenvoud. Observeren en waarnemen wat er gebeurt. Groot of klein, een bruisende ontploffing van geluk of lippen die omhoog krullen in een glimlach.

 Paradox

De paradox ligt erin dat al het gezegde zowel waar als niet waar is. We kunnen invloed uitoefenen op wat we denken en geloven. We kunnen invloed uitoefenen op ons gedrag en de keuzes die we maken. En we kunnen lessen leren uit de dingen die we meemaken. Maar de vraag is hoe absoluut het is. Of alles wat je meemaakt vervolgens binnen jouw vermogen ligt. Of dat vervelende dingen ook gewoon simpelweg gebeuren kunnen en misschien zelfs sommige dingen vastliggen.

Gedragsverandering

Want is gedragsverandering zo recht toe recht aan? Je kiest het en het is zo. Je besluit het anders te willen en het is anders. We willen anders denken, en we denken en geloven ook anders. Juist het verschil tussen denken en geloven is cruciaal. Het gaat om die dingen die we diep van binnen geloven over onszelf en hoe de wereld werkt. Daar kunnen pijnlijke herinneringen en emoties aan ten grondslag liggen, die zorgen dat onze geloofde overtuigingen verankerd zijn in ons lichaam en geest.

Sommige veranderingen zijn klein en met een beetje moed en uitdaging goed haalbaar. Andere veranderingen zijn groot en roepen veel weerstand op. Voor deze veranderingen zijn we vaak niet zomaar bij machte dat te veranderen en andere keuzes te maken. Kleine stappen die haalbaar zijn, maken met vele stappen bij elkaar een grote verandering. Maar dat vraagt geduld, en begrip en compassie dat sommige keuzes op dit moment simpelweg nog een stap te ver zijn. En dat helemaal oké is.

De maakbaarheid van het leven zit er voor mij in dat sommige dingen gebeuren, maar je kan kijken wat het met je doet en hoe je erop kan reageren. Sommige uitdagingen en wensen/dromen zijn haalbaar, en anderen vragen geduld en veel kleine stapjes. Niet omdat je niet hard genoeg zou willen, niet omdat je kiest voor die beperking, maar je nog wat werk in jezelf te doen hebt om die weg vrij te maken. De realiteit is zoals deze is en waar iets nog niet mogelijk is, is het nog niet mogelijk. Vaak is een andere stap wel mogelijk. Accepteer wat je niet veranderen kunt en verander waar je wel veranderen kunt en heb compassie met jezelf!

Leef Lief Lef

 

Leef je leven.
Besef dat je leeft.
Je leeft om een reden.
Je bent goed genoeg, omdat je leeft.

Ik heb je lief.
Heb jezelf lief.
Heb je naasten lief.
Leef de liefde.

Heb het lef je leven te leven.
Heb het lef de liefde te leven en kwetsbaar te zijn naar elkaar.
Oefen je lef, buiten je comfortzone is het meest te ontdekken.

One boy can make a difference

Tijn kwam met zijn vader bij de microfoon buiten het Glazen Huis. Ze hadden een nagellak challenge bedacht om geld op te halen voor Serious Request en waren al blij als ze €100 op zouden halen. Tijn heeft hersenstamkanker en zal het Glazen Huis volgend jaar waarschijnlijk niet halen. Tijn is zes jaar, maar de kinderen in Afrika worden vaak niet eens 6 jaar, hij tenminste wel. En daarom wilden ze iets doen.

De dj’s haalden Tijn en zijn papa het Huis in. Lieten een gat in het Glazen Huis maken, zodat Tijn van mensen de nagels kon lakken. Heel Nederland ging aan het lakken en Tijn haalde uiteindelijk meer dan 2 miljoen op met zijn actie. Zo bijzonder, zo gaaf. Een megagroot mediacircus en Tijn komt met een simpel, ik vind het leuk om nagels te lakken. Hij redde de hele actie en ontroerde heel Nederland. Tijn, the man! Hoe een klein jongetje een groot verschil kan maken.

Anders gebruiken

Wanneer je iets niet meer gebruikt, kun je het misschien nog wel op een andere manier gebruiken. Een vriendin had na mijn verjaardag een hartelijk gefeliciteerd slinger achter gelaten. Ze zei, met een geintje, doe wat je wilt, maak een ander woord ervan, gooi hem weg, whatever. Andere woorden maken? Dat vond ik een uitdaging! Ik ben gaan puzzelen en schuiven en kwam op 5 nieuwe woorden!

13932667_1083165415133857_4008857500192773254_n

Vredeheld

Ben jij een vredeheld?

Wanneer je mensen vraagt wat ze voor de wereld wensen, is het antwoord vaak vrede. We bedoelen dan dat oorlogen verdwijnen, de oorlogen tussen landen waar onschuldige burgers de dupe van zijn. Die dagelijks leven in angst en de meest gruwelijke gewelddadigheden om zich heen zien. We hopen dat mensen tot inkeer komen en een andere manier leren met elkaar om te gaan, zodat deze slachtoffers van oorlog ook de vrede leren kennen zoals wij die in ons land hebben.

Het maakt het tegelijkertijd ook een onbereikbaar ideaal, wij kunnen die oorlogsvoerders niet rechtstreeks beïnvloeden. Zal oorlog ooit verdwijnen? Een oorlog is een gewapende strijd tussen twee of meer bevolkingsgroepen. Dat werkt tussen landen, maar kan ook in kleinere groepen plaatsvinden, zoals bv de bendeoorlogen waar je in Amerika over hoort. De basis van oorlogen is een conflict, een onenigheid die uit de hand loopt. Dit kan zich op allerlei manieren uiten, niet alleen geweld met wapens, maar ook fysiek, verbaal of sociaal geweld. Ook al is jouw land niet in oorlog, kan vrede nog ver te zoeken zijn in iemands leven. Denk aan alle mensen die misbruikt of mishandeld worden in hun relatie of door een familielid. Denk aan alle mensen die gepest worden, hetzij op school, hun werk, een vereniging of welke groepering dan ook.

Waarom gaan we over op geweld? In welke vorm dan ook? We voelen ons bedreigd, zijnbang er niet bij te horen of niet te krijgen waar we recht op hebben. We voelen ons niet gewaardeerd, niet gezien of onheus bejegend. Met geweld wordt voor het eigen ‘recht’ gevochten. We wijzen iemand af, omdat deze anders is, raar, die spoort niet, wantrouwen, wat willen ze? We denken het beter te weten, zo moet het, zo hoort het. En wat daar niet aan voldoet wijzen we af. Iemand valt op, is anders, hoort er niet bij, doet niet aan de gezamenlijke norm mee en dreigt het middelpunt van uitsluiting te worden. Je voelt je sterk door je tegen de ander af te zetten. Of je voelt je onmachtig en volgt de ander in het verzet of de afwijzing. Door te volgen hoor je er zelf ook bij.

Wat de redenen ook zijn waarom geweld en conflict ontstaan, we hebben als mens allemaal dezelfde behoeften. We willen geliefd en gezien worden, gehoord. We willen zekerheid in ons bestaan, materieel, emotioneel, sociaal. Als je daarin bedreigd wordt… een kat in het nauw maakt rare sprongen! Sommigen zullen het van anderen afpakken als ze menen zelf te weinig te hebben. Veel conflicten ontstaan door ongelijkheid. Niet zien dat we allemaal hetzelfde zijn met dezelfde behoeften. Verschillen niet kunnen accepteren. Bang zijn, bedreigd, boos, aangevallen.

De basis van vrede ligt naar mijn idee in gelijkheid. Gelijke rechten, gelijke waarde. Respect voor elkaar, accepteren wat er is. In verbinding met elkaar komen. Verantwoordelijkheid nemen in plaats van afschuiven op andere mensen. In openheid andere mensen durven te leren kennen. Vertrouwen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dat je genoeg hebt. Ook in vertrouwen grenzen aangeven, zonder de persoon zelf af te wijzen wel zeggen ik vind het niet fijn wat je doet. Niet meegaan met een pester of geweldpleger. De persoon die uitgesloten wordt, vragen ‘hoe gaat het met je?’ Er zijn helden die in speciale missies strijden voor vrede, maar ook op dit vlak bestaan vele helden.

vredeheld
Vredehelden
zijn die mensen die zich niet door strijd laten leiden, maar er voorbij kijken. Die gelijkheid, respect, acceptatie, openheid, liefde en verbinding nastreven. Helden die vrede om zich heen verspreiden zonder te vechten en te strijden. Oorlog is niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Kies jij voor strijd of kies je voor vrede? Op welke manier ben jij een vredeheld?