Vredeheld

Ben jij een vredeheld?

Wanneer je mensen vraagt wat ze voor de wereld wensen, is het antwoord vaak vrede. We bedoelen dan dat oorlogen verdwijnen, de oorlogen tussen landen waar onschuldige burgers de dupe van zijn. Die dagelijks leven in angst en de meest gruwelijke gewelddadigheden om zich heen zien. We hopen dat mensen tot inkeer komen en een andere manier leren met elkaar om te gaan, zodat deze slachtoffers van oorlog ook de vrede leren kennen zoals wij die in ons land hebben.

Het maakt het tegelijkertijd ook een onbereikbaar ideaal, wij kunnen die oorlogsvoerders niet rechtstreeks beïnvloeden. Zal oorlog ooit verdwijnen? Een oorlog is een gewapende strijd tussen twee of meer bevolkingsgroepen. Dat werkt tussen landen, maar kan ook in kleinere groepen plaatsvinden, zoals bv de bendeoorlogen waar je in Amerika over hoort. De basis van oorlogen is een conflict, een onenigheid die uit de hand loopt. Dit kan zich op allerlei manieren uiten, niet alleen geweld met wapens, maar ook fysiek, verbaal of sociaal geweld. Ook al is jouw land niet in oorlog, kan vrede nog ver te zoeken zijn in iemands leven. Denk aan alle mensen die misbruikt of mishandeld worden in hun relatie of door een familielid. Denk aan alle mensen die gepest worden, hetzij op school, hun werk, een vereniging of welke groepering dan ook.

Waarom gaan we over op geweld? In welke vorm dan ook? We voelen ons bedreigd, zijn bang er niet bij te horen of niet te krijgen waar we recht op hebben. We voelen ons niet gewaardeerd, niet gezien of onheus bejegend. Met geweld wordt voor het eigen ‘recht’ gevochten. We wijzen iemand af, omdat deze anders is, raar, die spoort niet, wantrouwen, wat willen ze? We denken het beter te weten, zo moet het, zo hoort het. En wat daar niet aan voldoet wijzen we af. Iemand valt op, is anders, hoort er niet bij, doet niet aan de gezamenlijke norm mee en dreigt het middelpunt van uitsluiting te worden. Je voelt je sterk door je tegen de ander af te zetten. Of je voelt je onmachtig en volgt de ander in het verzet of de afwijzing. Door te volgen hoor je er zelf ook bij.

Wat de redenen ook zijn waarom geweld en conflict ontstaan, we hebben als mens allemaal dezelfde behoeften. We willen geliefd en gezien worden, gehoord. We willen zekerheid in ons bestaan, materieel, emotioneel, sociaal. Als je daarin bedreigd wordt… een kat in het nauw maakt rare sprongen! Sommigen zullen het van anderen afpakken als ze menen zelf te weinig te hebben. Veel conflicten ontstaan door ongelijkheid. Niet zien dat we allemaal hetzelfde zijn met dezelfde behoeften. Verschillen niet kunnen accepteren. Bang zijn, bedreigd, boos, aangevallen.

De basis van vrede ligt naar mijn idee in gelijkheid. Gelijke rechten, gelijke waarde. Respect voor elkaar, accepteren wat er is. In verbinding met elkaar komen. Verantwoordelijkheid nemen in plaats van afschuiven op andere mensen. In openheid andere mensen durven te leren kennen. Vertrouwen dat je krijgt wat je nodig hebt. Dat je genoeg hebt. Ook in vertrouwen grenzen aangeven, zonder de persoon zelf af te wijzen wel zeggen ik vind het niet fijn wat je doet. Niet meegaan met een pester of geweldpleger. De persoon die uitgesloten wordt, vragen ‘hoe gaat het met je?’ Er zijn helden die in speciale missies strijden voor vrede, maar ook op dit vlak bestaan vele helden.

vredeheld
Vredehelden
zijn die mensen die zich niet door strijd laten leiden, maar er voorbij kijken. Die gelijkheid, respect, acceptatie, openheid, liefde en verbinding nastreven. Helden die vrede om zich heen verspreiden zonder te vechten en te strijden. Oorlog is niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Kies jij voor strijd of kies je voor vrede? Op welke manier ben jij een vredeheld?

Vond je dit inspirerend, deel het dan snel!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin